Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02013

Rapla maakonna Vigala valla Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlemise ning kaevandamise lõpetamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
0503 - Märjamaa vald, Rapla maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 22 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
03.10.2013
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
ERA Valduse Aktsiaselts
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Oese ja Tiduvere külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Sander Kahk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 5 8602 11 03102013 1119779 356 KB Algatamise otsus 03.10.2013 16.08.2022
KMH Programm kinnitamiseks Tonumaa 2012 12 375 KB Programm 16.08.2022
Avalikustamiseprotokolljanimekiri 185 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 11557 12 150 219 KB Programmi otsus 15.01.2013 16.08.2022
KMH Aruanne T6numaa III heakskiitmiseks 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 11502 40 20112015 1623077 53 KB Aruande otsus 20.11.2015 16.08.2022