Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01112

Harku valla Vahi küla Vääna turbamaardla Vääna turbatootmisala mäeeraldise kavandatava laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Põllumajandus ja vesiviljelus
Harju maakond
0198 - Harku vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
27.09.2012
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.31 - üle 100 hektari suuruse pindalaga metsamaal või märgalal uue kuivendussüsteemi ehitamine
AS Jiffy Products Estonia
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Vahi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aarne Tuule KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Triinu Tuule KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 285 KB Algatamise otsus 27.09.2012 16.08.2022
HJR 7 6 23482 4 10102012 882279 265 KB Algatamise otsus 27.09.2012 16.08.2022
Vaana turbatootmisala KMH heakskiidetud programm 422 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 5598 18 22012013 951556 283 KB Programmi otsus 22.01.2013 16.08.2022
Vaana turbatootmisala KMH aruanne 3.4 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 5598 25 08072013 1069349 354 KB Aruande otsus 08.07.2013 16.08.2022