Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01811

Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Vee erikasutusluba taotleti uue kruiisikai rajamiseks vajalike süvendustööde tegemiseks mahus kuni 15 000 m3 . Kruiisikai on kavandatud üle 1350 tonni veeväljasurvega aluste teenindamiseks. KMH eesmärgiks on süvendamisega kaasneva võimaliku negatiivse mõju minimeerimisvõimaluste esitamine. KMH tegemise käigus antakse keskkonnaalaseid hinnanguid ja tehakse ettepanekuid süvendusprojektis esitatud lahenditele.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud katastriüksused puuduvad.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
25.11.2011
Kohustuslik
1.16 - sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
aktsiaselts TALLINNA SADAM
Keskkonnaamet
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kesklinna linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Nelly Oldekop KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Tatjana Tihhomirova KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marko Ründva KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Peeter Ude KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vkiri keskkonnam6ju hindamise algatamine 25 11 2011 54 KB Algatamise otsus 25.11.2011 16.08.2022
6 7 3488 7 18042012 768068 374 KB Programmi otsus 18.04.2012 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
6 7 3488 18 31082012 853710 219 KB Aruande otsus 31.08.2012 16.08.2022