Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01911

Sirgala kaevevälja uue pealmaa kraavidevõrgu ehitamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Veekasutus
Kavandatud on Sirgala kaevevälja uue pealmaa kraavidevõrgu ehitamist. Kraavide rajamine on kavandatud looduskaitsealade lähedusse. Tegevuseks on Konsuli kanali vesi juhtida uutesse projekteeritavatesse kanalitesse. Projekteeritavate kanalite pikkused on V-5 ca 5 600 m ja S-3 ca 6 000 m ja aastased veekogused on 30 milj m³.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
0803 - Toila vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 11 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
20.06.2011
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Enefit Kaevandused AS
Illuka Vallavolikogu
Osaühing Evox Invest
Keskkonnaameti Viru regioon
Eesti põlevkivimaardla idaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Aivar Lääne KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Priit Kuusik KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
21909 2 156 KB Algatamise otsus 20.06.2011 16.08.2022
Sirgala kraavi KMH programm 3.8 MB Programm 16.08.2022
V 6 7 21909 6 20102011 608982 143 KB Programmi otsus 20.10.2011 16.08.2022
Sirgala kaevevalja uue pealmaa kraavidevorgu ehitamise KMH ar uanne 12 12 11 heakskiitmiseks 5.6 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 21909 11 23122011 690110 154 KB Aruande otsus 23.12.2012 16.08.2022