Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02113

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti eesmärk on tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist, tõsta lennuohutust ning läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju keskkonnale. Eesmärgi saavutamiseks on kavas rajada lennujaama lennuliiklusala ida- ja lõunasuunale sellised keskkonnakaitselised infrastruktuuri süsteemid ja rajatised, mis tõstavad oluliselt Tallinna lennujaama käitamise ohutust ning keskkonnasäästlikkust.
Harju maakond
0784 - Tallinn, Harju maakond
Määratud, puudutatud 75 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
12.02.2013
Kohustuslik
1.13 - kiirtee, 2100 meetri pikkuse või pikema peamaandumisrajaga lennuvälja, üle kümne kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga tee püstitamine või ühe või kahe sõidurajaga tee ehitamine vähemalt nelja sõidurajaga teeks
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam
Rae Vallavalitsus
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Tallinna Keskkonnaamet
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Veronika Verš KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kersti Ritsberg KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Eike Riis KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Ei
Aune Aunapuu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Merje Lesta KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kristiina Ehapalu KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Merle Pabbo KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
12022013vallavalitsuse korraldus nr 173 1.8 MB Algatamise otsus 12.02.2013 16.08.2022
KK Lennujaama KMH algatamine 91432 417 KB Algatamise otsus 12.02.2013 16.08.2022
2012 0131 KMH programm 2013 06 19 heakskiidetud 1.5 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 5888 8 19062013 1058335 286 KB Programmi otsus 19.06.2013 16.08.2022
Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti KMH 4.8 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 5888 13 08042014 1234509 347 KB Aruande otsus 08.04.2014 16.08.2022