Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02011

Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas asuva Urissaare II liivamaardla maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Pärnu maakond
0214 - Häädemeeste vald, Pärnu maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Menetlus nr M-123590

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Menetlemisel
30.08.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
OÜ Grossi Puit
Keskkonnaamet
Andres Tõnisson
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Urissaare

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Eduard Pukkonen KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 803 KB Algatamise otsus 30.08.2011 16.08.2022
PV 6 7 8726 18 10012012 699721 505 KB Programmi otsus 10.01.2012 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 5.2 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 7 14294 3 04072012 819200 536 KB Aruande otsus 04.07.2012 16.08.2022