Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02111

Vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse - Reedu oja Oina paisjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 6 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
27.09.2011
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Osaühing Farad Group
Keskkonnaamet
Andres Tõnisson
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Kangsti küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Andres Tõnisson KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Henn Timm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eduard Pukkonen KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 7 6 29548 3 27092011 593654 72 KB Algatamise otsus 27.09.2011 16.08.2022
PVV 6 7 29548 10 09032012 739856 494 KB Programmi otsus 09.03.2012 16.08.2022
KMH programm Oina 21022012 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Oinaveski KMH 2307 12 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 29548 16 24072012 831727 495 KB Aruande otsus 24.07.2012 16.08.2022