Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00305

Ilmatsalu jõe ja Haage paisjärve ökoloogilise seisundi parandamiseks kavandatud tegevus
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatavaks tegevuseks on kava tõsta jõe rekreatiivset väärtust ning parandada ökoloogilist olukorda, sellega vee-elustiku liigilist rohkust ja kvaliteeti. Kavas on korrastada hüdrotehnilised rajatised ning kujundada voolusäng looduslähedaseks ja funktsionaalselt hästi toimivaks.
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 382 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
15.11.2005
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Tähtvere Vallavalitsus
Tartumaa KKT
Loodushoiu Ühing LUTRA
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tähtvere vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Ilmatsalu progr heakskiitmine Tahtvere Vallavalitsus 28 KB Programmi otsus 27.12.2005 16.08.2022
Ilmatsalu KMH ARUANNE A 14.1 MB Aruanne 16.08.2022
Ilmatsalu KMH ARUANNE ista 11.8 MB Aruanne 26.10.2022
Ilmatsalu heakskiitmine Tahtvere Vallavalitsus 32 KB Aruande otsus 28.04.2006 16.08.2022