Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01410

Saku mõisapargi tiigi paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatav tegevus on Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (paisule kalapääsu rajamine ja tiigi veetaseme vähendamine läbi paisu regulaatori rekonstrueerimise).
Harju maakond
0718 - Saku vald, Harju maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
30.11.2010
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Saku Vallavalitsus
Saku Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Saku alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 421 KB Algatamise otsus 30.11.2010 16.08.2022
KMH programm 3.1 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 4259 4 31032011 468761 150 KB Programmi otsus 31.03.2011 16.08.2022
Saku paisu KMH aruanne 03 06 11 alkranel 7.1 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 4259 9 11072011 546978 296 KB Aruande otsus 11.07.2011 16.08.2022