Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01510

Tarbja paisjärve saneerimise ja paisu rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Tarbja paisjärve, mis on rajatud 1987-1989, saneerimine, kuna järve paisregulaator on amortiseerunud. Saneerimistööde käigus soovitakse eemaldada ka järve põhja settinud setteid (ca 10 – 20 000 m3; paiknevad peamiselt järve sissevoolu juures), rajada ajutine liigveelask ja kavandada järve sissevoolule regulaatorit (vms lahendust), et suurvett oleks võimalik ümber suunata ning sellega vähendada järve kanduva sette hulka. Samuti soovitakse teostada liivkattega kaldaala ja kallasraja rajamist.
Järva maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
Määratud, puudutatud 15 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.02.2010
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Paide Vallavalitsus
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
GeoBaltica OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Tarbja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Raivo Markov KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Annika Veske KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Enn Tumm KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 117 KB Algatamise otsus 12.02.2010 16.08.2022
14915 5 145 KB Programmi otsus 19.05.2010 16.08.2022
Tarbja KMH 23 09 10 7.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
14915 11 181 KB Aruande otsus 29.10.2010 16.08.2022