Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01308

SW Soojus OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Jäätmekäitlus
SW Soojus OÜ taotleb ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ohtlikke aineid sisaldava või nendega saastunud puidu (kasutuselt kõrvaldatud raudteeliiprite) taaskasutamiseks soojusenergia tootmise eemärgil. SW Soojus OÜ soovib põletada aastas kokku kuni 9000 t liiprihaket, sellest 3000 t Paldiski linnas Sadama tn 28 asuvas katlamajas ja 6000 t võrdsetes osades Türi linnas Tehnika tn 5 ja Vabriku pst 4 katlamajades. Raudteeliiprid on immutatud puidukaitsevahenditega, mistõttu võivad sisaldada ohtlike jäätmeid.
Harju maakond
Järva maakond
0431 - Lääne-Harju vald, Harju maakond
0834 - Türi vald, Järva maakond
Määratud, puudutatud 31 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-116148

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Kristo Keevend
20.06.2008
Kohustuslik
1.22 - ohtlike jäätmete põletamine, keemiline töötlemine või ladestamine
SW Soojus OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Paldiski, Türi Paldiski on seotud menetlusega M-116415 https://kotkas-ame.envir.ee/proceedings/view?proceeding_id=16525

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Reet Kivisild KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Keskkonnamoju hindamise algatamine 492 KB Algatamise otsus 20.06.2008 16.08.2022
Keskkonnamoju hindamise algatamine 2 312 KB Algatamise otsus 20.06.2008 16.08.2022
KMH programm 160 KB Programm 16.08.2022
SW Soojus KMH programmi heakskiitmine 148 KB Programmi otsus 08.01.2009 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 371 KB Aruande otsus 27.04.2009 16.08.2022