Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00609

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on võimaliku keskkonnamõju hindamine seoses Rakvere linna veemajandusprojektiga kavandatava tegevusega, mis näeb ette võimaldada Rakvere linnal ning Sõmeru valla Roodevälja, Näpi ja Sõmeru asulatel, mis kokku moodustavad Rakvere linna reoveekogumisala, saavutada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liigu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti ning tegevusega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude hindamine ümbritsevale keskkonnale, mõju ulatuse määramine ning võimaluste leidmine tekkivate negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks.
Lääne-Viru maakond
0661 - Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5616 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
25.05.2009
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
Aktsiaselts Rakvere Vesi
Rakvere Linnavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Tõrremäe küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Britta Pärk KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Reet Kivisild KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Rakvere veemajand KMH programm 26 08 09 alkranel 1.4 MB Programm 16.08.2022
V 6 7 25671 2 22092009 99760 87 KB Programmi otsus 22.09.2009 16.08.2022
Rakvere RKA KMH aruanne 30 11 09 OU Alkranel 5.3 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 25671 19 27112009 135794 88 KB Aruande otsus 27.11.2009 16.08.2022