Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02311

Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Paide linna reoveepuhasti ning Ruubassaare tee 9 ja Raudtee tn 25 reoveepumplate ning nendevahelise torustiku rekonstrueerimine ja seeläbi saavutada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastamist.
Järva maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
23.05.2011
Kaalutletud
2.21 - reovee ja setete käitlemine
Aktsiaselts Paide Vesi
Paide Linnavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Paide

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Annika Veske KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programm 553 KB Programm 16.08.2022
HJR 7 2 25524 2 07092011 581932 320 KB Programmi otsus 07.09.2011 16.08.2022
Paide RVP KMH 12 01 2012 alkranel 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 31874 4 11012012 700625 331 KB Aruande otsus 11.01.2012 16.08.2022