Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01610

Lootvina Pikkjärve korrastamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
19.10.2010
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Mittetulundusühing Kodukant Lootvina
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Lootvina küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tanel Esperk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 7 6 22521 5 19102010 351656 790 KB Algatamise otsus 19.10.2010 16.08.2022
Lootvina pikkjarve korrastamise KMH programm 25 08 11 1.2 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 4 9637 7 31082011 576974 479 KB Programmi otsus 31.08.2011 16.08.2022
Lootvina Pikkjarve KMH 20 12 11 alkranel 4.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 8.5 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 4 9637 13 19122011 686291 112 KB Aruande otsus 19.12.2011 16.08.2022