Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02411

Võhandu Põllumajanduse OÜ Palo loomafarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Võru maakond
0917 - Võru vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 34 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
16.08.2011
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Võhandu Põllumajanduse OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Raiste ja Vagula küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Riina Raasuke KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kristin Markov KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 7 26217 1 16082011 568161 477 KB Algatamise otsus 16.08.2011 16.08.2022
Vohandu KMH programm 17 01 12 alkranel 1.1 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 7 26217 9 03022012 716581 474 KB Programmi otsus 03.02.2012 16.08.2022
Vohandu POU KMH alkranel 5.2 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 12033 2 04062013 1047603 847 KB Aruande otsus 04.06.2013 16.08.2022