Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02207

Reinu lubjakivimaardla lubjakivikarjääri laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Rapla maakond
0668 - Rapla vald, Rapla maakond
Määratud, puudutatud 10 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-111698

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Viktoria Burtin
05.12.2007
Kaalutletud
2.2 - maavara kaevandamine, kaevise rikastamine või kaevandatud maa korrastamine
Osaühing RAPLA TEED
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Äherdi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Johannes Viru KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Rein Ratas KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Katrin Erg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Margus Kukk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Paul Vesiloo KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Anne Mändmets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Merit Kallas KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Vahur Keerberg KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ave Kodar KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Rein Einasto KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Voldemar Jürgenson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Valts Vilnitis KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ieva Spila KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Oskars Beikulis KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Baiba Maskoluna KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 58 KB Algatamise otsus 05.12.2007 16.08.2022
KMH programm 513 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 83 KB Programmi otsus 26.06.2008 16.08.2022
KMH aruanne lk 1 40 15.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 41 80 13.8 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 81 120 14.6 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 121 159 14.2 MB Aruanne 16.08.2022
Topoplaan 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
Veekorvalduse skeem 837 KB Aruanne 16.08.2022
Mullakaart 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
Veetokke rajamine 447 KB Aruanne 16.08.2022
Valjaveotee skeem 586 KB Aruanne 16.08.2022
Keskkonnakaitseliste piirangutega alad 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Seismograafiliste mootmiste aktid 890 KB Aruanne 16.08.2022
Kaevude veeseisu kontrolli aktid 732 KB Aruanne 16.08.2022
Tolmu sisalduse mootmistulemuste aruanded ja protokollid 4.3 MB Aruanne 16.08.2022
Keskkonnamura mootmiste protokollid 5.1 MB Aruanne 16.08.2022
Mura hajumise modelleerimise kaardid 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Saastatuse taseme kaardid 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
10675 2 ReinuKMH heakskiitmine 1.3 MB Aruande otsus 22.05.2009 16.08.2022