Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01106

Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Planeeritud tegevuseks on arendada välja Ruhve loodusküla, mis kujutab endast õppeklasside süsteemi praktilise loodusõppe ja -puhkuse korraldamiseks. Selleks soovitakse Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele rajada loodusõpperada koos vajalike kergehitistega, Pennu kinnistule kavandada telkimiskohad, parkla, tualetid, lipuväljak, püstkojad, vaatlustorn jms. Pärdi kinnistul asuva taluelamu baasil planeeritakse lahendada puhkajate teenindamine. Taastada soovitakse ka Pärdi pukktuulik, poolmaa-alune kelder ja korrastada kiviaiad ning Aarnealuse vana lautrikoht. Maksimaalse koormusena kogu loodusküla territooriumil on arvestatud 40 inimesega. Planeering teeb ettepaneku vähendada Läänemere ehituskeeluvööndit, et tagada vajalike loodusküla rajatiste paigutamist käsitletavale alale. Ehituskeeluvööndit kavandatakse vähendada Pärdi, Uue-Pärdi ja Aarnealuse maaüksusel kuni 100 m rannajoonest, Soolahe maaüksusel 50 m rannajoonest ja Pennu maaüksusel kuni 35 m rannajoonest.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 11 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
19.04.2006
Kaalutletud
2.19 - puhke-, spordi- või virgestusalade rajamine
aktsiaselts EcoPro
Laimjala Vallavalitsus
Adepte Ekspert OÜ
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Laimjala vald, Ruhve küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Rein Ratas KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Rein Perens KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Raido Kreilis KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 400 KB Algatamise otsus 19.04.2006 16.08.2022
Laimjala Ruhve looduskyla KMH prog heakskiit 230 KB Programmi otsus 01.06.2009 16.08.2022
KMH aruanne 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Laimjala Ruhve looduskyla KMH aruande otsus 331 KB Aruande otsus 24.04.2010 16.08.2022