Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01710

Lagenõmme kruusamaardlasse kavandatava Lagenõmme V kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Taotletav mäeeraldis ja karjäärist saadav materjal on ettevõttele vajalik oma tegevuse jätkamiseks ehitusturul. Lagenõmme V kruusakarjääri taotletakse eesmärgiga jätkata piirkonna tavaehituse ja teedeehitussektori varustamist toormaterjaliga. Taotletavalt alalt kaevandatav kruus ja sellest toodetav killustik on sobiv ehitussegude valmistamiseks ja kasutatav teedeehituses. Liiv on looduslikul kujul erineva kvaliteediga aga analoogselt kruusale kasutatav teedeehituses ja ehitussegude valmistamisel. Lagenõmme maardla on pindalalt suurim kruusmaardla Saare maakonnas ja sellest tulenevalt maakonna puistematerjalidega varustamise seisukohast olulise tähtsusega.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
01.02.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Aktsiaselts Saare Erek
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Viki küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Jah Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Lagenomme V KMH algatamine 103 KB Algatamise otsus 01.02.2010 16.08.2022
Lagenomme kruusakarjaari KMH programm 621 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiit 1.2 MB Programmi otsus 21.06.2010 16.08.2022
KMH aruanne Lagenomme V 4.6 MB Aruanne 16.08.2022
Lagenomme V KMH aruande heakskiit 261 KB Aruande otsus 06.10.2010 16.08.2022