Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00709

Valjala Söödatehas AS-i Jööri kompleksi sigala rekonstrueerimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Jööri sigalakompleksi rekonstrueerimise peamiseks eesmärgiks on selle uuendamine, et moodustada kompleksne aretuskeskus, tagada loomade paremad pidamistingimused, optimeerida ruumikasutus ja kasutada kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi seakasvatuses.
Saare maakond
0714 - Saaremaa vald, Saare maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
26.01.2009
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
aktsiaselts Valjala Söödatehas
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Käitis paikneb Saaremaal, Valjala vallas, Jööri külas, 7,87 ha suurusel põllumajanduslikul tootmishoonete maa sihtotstarbega „Jööri sigala” maaüksusel (katastritunnus 85801:001:0817) ning 2,81 ha suurusel „Biotehase“ maaüksusel (katastritunnus 85801:001:0818).

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Robert Tomasson KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Anu Arak KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 105 KB Algatamise otsus 26.01.2009 16.08.2022
KMH programm 727 KB Programm 16.08.2022
Joori KMH prgr heakskiit 220 KB Programmi otsus 17.09.2009 16.08.2022
Joori KMH heakskiitmiseks 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
Joori KMH aruande heakskiit 361 KB Aruande otsus 23.03.2011 16.08.2022