Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01810

Partsi kruusamaardlasse kavandatava Partsi IV kruusakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Partsi kruusamaardla on maakonna üks olulisemaid maardlaid, kus on ka varem kaevandatud. Taotletav karjäär on arendajale (Lääne Regionaalne Maanteeamet) vajalik kohaliku piirkonna teedeehitusobjektide ehitusmaterjalidega varustamiseks.
Hiiu maakond
0205 - Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
02.09.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Lääne Regionaalne Maanteeamet
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Keskkonnamõju hindamise algatamise aluseks on Maanteeameti Partsi kruusamaardlasse kavandatava Partsi IV kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Arvi Toomik KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Eike Simmer KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Martin Kaljuste KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HLS 6 7 33458 3 02092010 317155 138 KB Algatamise otsus 02.09.2010 16.08.2022
Kinnitatud KMH Programm Partsi IV 2010 09 09 135 KB Programm 16.08.2022
HLS 6 7 33458 9 25102010 356698 250 KB Programmi otsus 25.10.2010 16.08.2022
KMH aruanne Partsi IV 12.5 MB Aruanne 16.08.2022
HLS 6 7 33458 16 02032011 449853 277 KB Aruande otsus 02.03.2011 16.08.2022