Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01608

Lääne Teed OÜ poolt Kaopalu kruusamaardla Kaopalu I karjääri kaevandamisel veetaseme alandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Olemasoleva vana karjääri põhi on ebatasane. Sademerikkal perioodil täituvad selle madalamad alad veega, kuid põuaperioodidel jäävad valdavalt kuivaks. Sellegipoolest on märgata nende madalate alade ja lohkude piires soostuvaid laike. Veetaseme alandamine on vajalik kruusa jääkvaru võimalikult täielikuks kaevandamiseks. Kujuneva veepinna alanduse mõju võib esialgse hinnangu alusel ulatuda 1200 m. Ärajuhitava karjäärivee arvutuslik keskmine hulk on ligi 820 m3/d. Vesi kavandatakse suunata Taebla jõkke. Vee kogus on märkimisväärne ja karjääri kuivendamisel kaasneb loodusliku veepinna alanemine, samuti muutub piirkonna veerežiim.
Lääne maakond
0441 - Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
01.04.2008
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
Lääne Teed OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon
Allikmaa külas asuva Kaopalu I karjääri pindala on 5,9 ha, ehituskruusa jääktarbevaru seisuga 10.12.2008. a moodustas 432 tuh m3. Lääne Teed OÜ (Arendaja) kavandab kruusavaru ammendada 5 aastaga.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valter Petersell KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Ramon Nahkur KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Lehte Savitskaja KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kaidi Lehtmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 135 KB Algatamise otsus 01.04.2008 16.08.2022
Kaopalu I 381 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiit 145 KB Programmi otsus 08.04.2009 16.08.2022
Kaopalu KMH aruanne lisadeta 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
3287 Laane Teed Taebla KMH aruanne 344 KB Aruande otsus 14.12.2009 16.08.2022