Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02515

Huntaugu liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
11.03.2015
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Aktsiaselts KUMARI
Keskkonnaamet
Agenda OÜ
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Külmaallika küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jan Johanson KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 10 5 28148 9 11032015 1447115 312 KB Algatamise otsus 11.03.2015 16.08.2022
KMH programm Huntaugu karjaar 1.4 MB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 6933 10 29062015 1525607 47 KB Programmi otsus 29.06.2015 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 6933 18 28092015 1581870 48 KB Aruande otsus 28.09.2015 16.08.2022