Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01914

Kahala järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatava tegevuse „Kahala järve tervendamise insenertehnilise tegevuskava“ kaugem eesmärk on Kahala järve tervendamine selliselt, et oleks pikaajaliselt tagatud vähemalt hea ökoloogiline seisund. Sellises seisundis on ökosüsteemi koosseis stabiliseerunud nõnda, et liikide konkurents on minimaalne, koosluse ruumiline struktuur maksimaalselt liigestunud ja aastane produktsioon ligikaudselt võrdne kooslusest väljalangeva biomassiga. Limnoloogiliste uuringute hinnangul on vajalik sette eemaldamine järvest.
Harju maakond
0353 - Kuusalu vald, Harju maakond
Määratud, puudutatud 13 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
31.12.2014
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
Kuusalu Vallavalitsus
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kahala küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tuuli Vreimann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ingmar Ott KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ivar Ojaste KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Renno Nellis KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
HJR 7 6 15327 8 31122014 1402080 495 KB Algatamise otsus 31.12.2014 16.08.2022
Kahala jarve tervendamise KMH programm 861 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 7 5891 4 26052015 1504853 298 KB Programmi otsus 26.05.2015 16.08.2022
Kahala KMH aruanne korrigeeritud 09112015 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 7 15 18008 11 11122015 1638346 45 KB Aruande otsus 11.12.2015 16.08.2022