Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02114

VKG Energia OÜ Põhja SEJ laiendamisega planeeritava uue katla (keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-204118 taotluse) keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Kavandatavaks tegevuseks (ja põhi-alternatiiviks) on VKG Energia OÜ Põhja SEJ laiendamine, ehitades juurde uue katla nimisoojusvõimsusega 120 MW. Petroter tootmisüksustes tekib põlevkiviõli tootmise käigus jääkgaas (poolkoksigaas), mis selle energeetilise väärtuse täielikuks ära kasutamiseks suunatakse elektrienergia ja soojuse tootmiseks VKG Energia OÜ Põhja SEJ-sse.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 14 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
24.07.2014
Kohustuslik
1.3 - soojuselektrijaama või muu põletusseadme ehitamine, kui selle nominaalne soojusvõimsus on 300 megavatti või rohkem
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Osaühing VKG Energia
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Tõnn Tuvikene KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 6 7 14927 3 24072014 1303831 184 KB Algatamise otsus 24.07.2014 16.08.2022
KMH programm heaks 08 09 14 866 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 19567 2 18092014 1333134 280 KB Programmi otsus 18.09.2014 16.08.2022
KMH aruanne heakskiitmisele 15 12 14 10.6 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 19567 7 08012015 1405559 372 KB Aruande otsus 08.01.2015 16.08.2022