Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02511

Aaspere Agro OÜ Kõldu veisefarmi rekonstrueerimise ja laienduse keskkonnamõju hindamine
Menetlus pooleli
Põllumajandus ja vesiviljelus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatuse jätkamine piima tootmiseks. Selleks, et tootmine Kõldu veisefarmis tagaks paremini loomade heaolu ning oleks majanduslikult jätkusuutlik on vajalik farmikompleksi kaasajastamine. Aaspere Agro OÜ soovib rekonstrueerida olemasolevaid hooneid ja rajatisi ning rajada uue kaasaegse karjalauda ja sõnnikuhoidla.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 14 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
09.02.2011
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
Osaühing Aaspere Agro
Haljala Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Kõldu küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamise teade 415 KB Algatamise otsus 09.02.2011 16.08.2022
Aaspere Agro K6ldu farmi KMH programm ELLE 130611 816 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 15015 4 13072011 549086 281 KB Programmi otsus 13.07.2011 16.08.2022