Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02611

Vao Agro AS Veski veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on farmi rekonstrueerimine ja laiendamine ning ümberehitatud farmis veiste intensiivkasvatuse jätkamine piima tootmiseks. Ümberehitustööde käigus kavandatakse rajada uus vabapidamislaut olemasoleva lüpsikarja lauda laiendusena ning rekonstrueerida olemasolevaid lautu. Kavandatava tegevuse taotletavaks mahuks on kokku 546 lüpsilehma kohta ja 546 noorloomakohta. Aktsiaselts Vao Agro taotleb kehtiva keskkonnakompleksloa (reg. nr. KKL/300461) muutmist seoses Veski farmikompleksi rekonstrueerimise ja laiendamisega.
Lääne-Viru maakond
0928 - Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
03.05.2011
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Aktsiaselts Vao Agro
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Vao küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Ei
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Ave Uudmäe KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Kaido Soosaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Krista Jüriado KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ave Tähepõld KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Marit Abiline KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 6 10 10232 4 03052011 503734 309 KB Algatamise otsus 03.05.2011 16.08.2022
Veski farmi KMH programm ELLE 140611 707 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 18417 5 07072011 545551 283 KB Programmi otsus 07.07.2011 16.08.2022
Vao Agro KMH aruanne ELLE 270911 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 Meetodid saasteainete heitkoguste 63 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 Valisohu saasteainete heitkoguste 137 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 Ammoniaagi hajumiskaardid 977 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Kasutatud lyhendid 24 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 Kasutatud terminid 89 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 18417 9 26102011 612817 323 KB Aruande otsus 26.10.2011 16.08.2022