Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02711

AS Estonian Cell keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Puidu, tselluloosi- ja paberitööstus
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tootmismahu suurendamine järk-järgult viie aasta jooksul 175 000 tonnini (600 t/ööpäevas).
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 13 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
28.04.2011
Kohustuslik
1.12 - paberi või papi tootmine tootmisvõimsusega vähemalt 200 tonni ööpäevas või pulbi tootmine puidust või samalaadsetest kiudmaterjalidest
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Aktsiaselts Estonian Cell
Keskkonnaamet
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Kunda linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Ave Tähepõld KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Lea Jalukse KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 6 10 444 5 28042011 501006 142 KB Algatamise otsus 28.04.2011 16.08.2022
Estonian Cell KMH programm heakskiitmiseks 3.3 MB Programm 16.08.2022
V 6 10 444 13 13072011 549068 281 KB Programmi otsus 13.07.2011 16.08.2022
Estonian Cell KMH aruanne ELLE 231211 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 10 444 18 30012012 713038 170 KB Aruande otsus 30.01.2012 16.08.2022