Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01312

Eastman Specialties AS keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Keemiatööstus
Eesmärgiks on võimaliku keskkonnamõju hindamine seoses Eastman Specialties AS poolt esitatud keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega. Eastman Specialties AS taotleb kompleksloa muutmist, kuna ettevõttel on kavas suurendada bensoehappe sulami tootmismahtu 20% võrra ehk kuni 60 000 tonnini aastas.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-120814

Keskkonnakaitseloa ülevaatus või muutmine loa andja algatusel
Lõpetatud
Helen Opp
04.01.2012
Kohustuslik
1.11 - aine tootmine tööstuslikus mahus keemilise protsessi abil, kui mitu seadet on järjestatud ja omavahel funktsionaalselt seotud ning toodavad orgaanilisi või anorgaanilisi põhikemikaale, fosfor-, lämmastik- või kaaliumväetisi liht- või liitväetisena, taimekaitsevahendeid või biotsiide, ravimeid keemilise või bioloogilise protsessi käigus või lõhkeaineid
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Eastman Specialties AS
Keskkonnaamet
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakond
Keskkonnaameti Viru regioon
Järve linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valdo Liblik KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Margus Pensa KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaiu Maalma KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Elga Rull KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 6 7 21498 6 04012012 696389 139 KB Algatamise otsus 04.01.2012 16.08.2022
Microsoft Word KMH programm 2012 29 02 434 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 21498 15 02042012 756248 180 KB Programmi otsus 02.04.2012 16.08.2022
Eastman KMH aruanne 2012 21 06 12 Loplik 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 11983 9 06082012 839325 150 KB Aruande otsus 06.08.2012 16.08.2022