Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02911

Varudi II turbatootmisala kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Keskkonnamõju hindamine (KMH) viidi läbi seoses Lääne ̶Viru maakonnas Viru ̶ Nigula vallas asuva Varudi II turbatootmisala plaanitava kasutuselevõtuga. Kavandatavaks tegevuseks on turba kaevandamine 31,65 ha suuruselt pinnalt pinnaviisiliselt freesmeetodil 25 aasta jooksul, keskmiselt 5 tuh tonni aastas. Kokku kaevandatakse 31 tuh tonni vähelagunenud turvast ja 77 tuh tonni hästilagunenud turvast.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 1 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
07.05.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Viru regioon
Varudi küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mall Orru KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Kaidi Lehtmets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Heli MIlvek KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Hans Orru KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ain Anepaio KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 10 5 17000 2 07052011 507015 172 KB Algatamise otsus 07.05.2011 16.08.2022
Ettepanekud KMH programmi kohta 215 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 26496 6 05122011 674202 133 KB Programmi otsus 05.12.2011 16.08.2022
heljum 10 852 111 KB Aruanne 16.08.2022
Menetlus 22 KB Aruanne 16.08.2022
vesi 10 852 117 KB Aruanne 16.08.2022
Keskkonnamoju hindamise teated 42 KB Aruanne 16.08.2022
Varudi II plaan 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
Maavara kaevandamise loa taotlus 66 KB Täiendavad materjalid 16.08.2022