Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01910

Vinni, Vinni II, Vinni III kruusakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Maavara kaevandamise lube taotletakse Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas kohaliku tähtsusega kruusamaardlas (registrikaardi nr 0878) Vinni, Vinni II ja Vinni III kruusakarjäärides ehituskruusa kaevandamiseks: RMK taotleb luba Vinni kruusakarjääri mäeeraldisel (mäeeraldise pindala 16,16 ha), OÜ Ronk taotleb lube Vinni II kruusakarjääris (mäeeraldise pindala 5,62 ha) ja Vinni III kruusakarjääris (mäeeraldise pindala 12,30 ha). Taotletavad mäeeraldised kokku moodustavad pindala suurusega 34,08 ha. KMH-s hinnati Vinni, Vinni II ja Vinni III kruusakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga kaasnevat keskkonnamõju.
Lääne-Viru maakond
0901 - Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
17.12.2010
Kaalutletud
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Riigimetsa Majandamise Keskus
RONK OÜ
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Viru regioon
Kehala küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Mall Orru KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Rein Ramst KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Kaidi Lehtmets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Heli MIlvek KMH juhtekspert
Ei Ei Jah
Kaupo Rõivasepp KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Ain Anepaio KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 10 5 40877 4 17122010 394619 1.7 MB Algatamise otsus 17.12.2010 16.08.2022
VINNI PROGRAMM KORRIGEERITUD 208 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 20896 7 19092011 588799 144 KB Programmi otsus 19.09.2011 16.08.2022
KMH aruanne osa 1 6.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne osa 2 3.1 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne osa 3 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
Graafilised lisad 3.1 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 40877 25 03092012 854938 161 KB Aruande otsus 03.09.2012 16.08.2022