Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01512

Vaivara tuuleelektrijaama keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Kavandatud on 255 megavatti koguvõimsusega tuuleelektrijaama ehitamist, tuulegeneraatorite koguarvuga 85 tk, millest iga üksiku tuulegeneraatori võimsus on 3 megavatti. Tuuleelektrijaam on kavandatud ühtekokku 11-le erinevale käesoleval ajal Eesti Vabariigile kuuluvale kinnistule, maaüksuste kogupindalaga 2112,09 ha .
Ida-Viru maakond
0514 - Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (kehtetu)
Määratud, puudutatud 21 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
03.06.2012
Kohustuslik
1.34 - selline tegevus, mille keskkonnamõju hindamise kohustus on määratud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimisdokumendiga
Roheline Elekter AS
Vaivara Vallavalitsus
Heiki Nurmsalu
Keskkonnaagentuur Viridis OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Mustanina küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Tiit Randla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programm 1.2 MB Programm 16.08.2022
V 6 7 6099 4 21032013 994807 364 KB Programmi otsus 21.03.2012 16.08.2022
KMH aruanne lisadeta 779 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 6099 8 23042013 1018876 301 KB Aruande otsus 23.04.2013 16.08.2022