Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01612

Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Keemia väikekoht 12j Viru Keemia Grupp AS põlevkivitehase Petroter laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Viru Keemia Grupi kontserni kuuluva VKG Oil AS poolt kavandatava tegevuse eesmärk on laiendada põlevkiviõli tootmist. Hetkel toodab VKG Oil AS põlevkiviõli 53 Kiviter tehnoloogia generaatoris ning I Petroter seadmel. Teise identse seadme Petroter II ehitustegevus käib käesoleval hetkel ning see plaanitakse käivitada 2014 a. keskel. Petroter I ja II õlitehast plaanitakse täiendavalt laiendada st olemasolevate õlitehastega ja infrastruktuuridega integreeritakse ka kolmas identne õlitootmiskompleks.
Ida-Viru maakond
0321 - Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 12 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
27.11.2012
Kohustuslik
1.2 - kivisöe või põlevkivi gaasistamine või vedeldamine, kui päevas kasutatakse toorainet 500 tonni või rohkem
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
VIRU KEEMIA GRUPP AS
Kohtla-Järve Linnavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon
Järve linnaosa

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Marko Kaasik KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 535 KB Algatamise otsus 27.11.2012 16.08.2022
KMH programm heakskiitmisele 2.9 MB Programm 16.08.2022
V 6 7 26327 12 08032013 985750 285 KB Programmi otsus 08.03.2013 16.08.2022
Aruanne 20130815112901 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
Aruanne j2rg 20130815113251 5.7 MB Aruanne 16.08.2022
Aruanne j2rg 1 20130815114139 4.9 MB Aruanne 16.08.2022
Programm 20130815114856 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 26327 17 03092013 1099834 194 KB Aruande otsus 03.09.2013 16.08.2022