Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02413

Võsu aleviku Piiri tn 6 kinnistu keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Vihula Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 189 kehtestatud Võsu sadama detailplaneeringuga (töö nr 14-11) on kavandatud rajada kalasadam ja sadama taristu ning sadamahoone. Võsu aleviku Piiri tn 6 kinnistu (katast tunnus 92201:003:0046) KMH eesmärgiks on välja selgitada parim lahendus detailplaneeringuga määratletud sadamarajatiste projekteerimiseks ja rajamiseks, sh keskkonnakaitseliste abinõudude määramine. KMH käigus tuleb hinnata Piiri tn 6 kinnistule detailplaneeringuga kavandatava tegevuse mõju loodus-, sotsiaal- ja tehiskeskkonnale.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
23.08.2013
Kohustuslik
Vihula Vallavalitsus
Vihula Vallavalitsus
Osaühing Corson
Keskkonnaameti Viru regioon
Võsu alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Liiv KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Uno Liiv KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Nelly Oldekop KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Mihkel Parksepp KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kalev-August Parksepp KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 217 KB Algatamise otsus 07.05.2013 16.08.2022
130611 VosuSadamaKMH Piiri6kinnistuKMHprogramm07 06 2013 1 603 KB Programm 16.08.2022
130611 VosuSadamaKMH Lisa1 Vallaval korraldusKMHalg07 05 2013 217 KB Programm 16.08.2022
130611 VosuSadamaKMH Lisa2 KMHalg teade AT 61 KB Programm 16.08.2022
130611 VosuSadamaKMH Lisa4 sadamakai asend 326 KB Programm 16.08.2022
130611 VosuSadamaKMH Lisa5 KA 14 05 2013ve 639 KB Programm 16.08.2022
130611 VosuSadamaKMH Lisa6 programmi avali 839 KB Programm 16.08.2022
130611 VosuSadamaKMH Lisa7 VihulaVVTEADE p 428 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 14897 2 20062013 1058836 181 KB Programmi otsus 20.06.2013 16.08.2022
Piiri6 KMHaruanne 03 01 2014 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 14897 10 16012014 1180464 244 KB Aruande otsus 16.01.2014 16.08.2022