Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03111

Kunda hüdroelektrijaama rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
KMH objektiks on Lääne-Viru maakonnas Kunda linnas Kunda hüdroelektrijaamas kavandatav tegevus (jätkuv Kunda jõe paisutamine ja hüdroenergia aastaringne tootmine), mille tarbeks taotleb AS Generaator vee erikasutusluba. Kunda HEJ, mis on loa taotleja valduses, asub Kunda jõe (VEE1072900) alamjooksul, ca 2,3 km kaugusel jõe suudmest.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
23.02.2011
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
aktsiaselts Generaator
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Kunda

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Britta Pärk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 7 6 41920 6 23022011 446731 1.8 MB Algatamise otsus 23.02.2011 16.08.2022
V 6 7 41920 12 01082011 560300 162 KB Programmi otsus 01.08.2011 16.08.2022
KMH lopetamine ja veeloa andmisest keeldumine 901 KB Aruande otsus 16.08.2022