Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02513

Kiviõli Keemiatööstuse generaatorseadmete hoone laiendamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ esitas Kiviõli Linnavalitsusele 24.08.2012 taotluse projekteerimistingimuste väljastamiseks generaatorseadme hoone laiendamiseks ja 4 uue Kiviter-200 gaasigeneraatori ehitamiseks Kiviõli Keemiatööstuse territooriumile. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on suurendada põlevkiviõli aastatoodangut kuni 41 000 tonni võrra.
Ida-Viru maakond
0442 - Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 21 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
11.07.2013
Kohustuslik
1.2 - kivisöe või põlevkivi gaasistamine või vedeldamine, kui päevas kasutatakse toorainet 500 tonni või rohkem
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING
Keskkonnaamet
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon
Kiviõli linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Juhan Ruut KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marek Bamberg KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Katri Sutt KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Epp Zirk KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 1.2 MB Algatamise otsus 11.07.2013 16.08.2022
V 6 7 25837 2 25112013 1151016 180 KB Programmi otsus 25.11.2013 16.08.2022
KKT generaatorseadmete hoone laiendamise 4.4 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande kohta es 702 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 12928 11 02102014 1342982 325 KB Aruande otsus 02.10.2014 16.08.2022