Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02613

Muuga PM OÜ Muuga Suurfarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LÄ-184857 muutmise aluseks on Muuga PM OÜ ja Muuga Agro OÜ soov suurendada Muuga Suurfarmis peetavate veiste arvu peale kogu farmi rekonstrueerimist. Loa muutmise taotluse kohaselt soovib käitaja lõpetada seakasvatuse ja suurendada käitises ülesseatud tootmisvõimsust veiste intensiivkasvatuses 545 lüpsilehmani (piimatoodanguga kuni 5500 t/a) ning lisaks on käitises kohti 440 mullikale, 110 vasikale.
Lääne-Viru maakond
0901 - Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 38 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
14.11.2013
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
Muuga PM Osaühing
Keskkonnaamet
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Viru regioon
Muuga küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Kristin Markov KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Birgit Laan KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 6 10 24819 3 14112013 1144759 143 KB Algatamise otsus 14.11.2013 16.08.2022
V 6 10 24819 8 23012014 1185097 151 KB Programmi otsus 23.01.2014 16.08.2022
Muuga PM KMH aruanne alkranel 19 01 15 7.6 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 27680 5 12022015 1429253 310 KB Aruande otsus 12.02.2015 16.08.2022