Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03211

Iisaku valla Lipniku küla Lipniku turbatootmisala töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Tootsi Turvas esitas 16.02.2011. a kirjaga nr 3-020 Keskkonnaameti Viru regioonile taotluse maavara kaevandamise loa saamiseks. Eesmärk on hinnata Lipniku turbatootmisala töötamisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
02.03.2011
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
aktsiaselts Tootsi Turvas
Keskkonnaamet
OÜ Inseneribüroo STEIGER
Keskkonnaameti Viru regioon
Lipniku küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aadu Niidas KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Hedi Schvede KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Raili Kukk KMH juhtekspert
KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Taavi Loogna KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 10 5 7840 3 02032011 449656 1.0 MB Algatamise otsus 02.03.2011 16.08.2022
Lipniku turbatootmisala KMH programm 26 09 2013 heakskiitmiseks 581 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 23035 2 10102013 1123946 173 KB Programmi otsus 10.10.2013 16.08.2022
Lipniku turbatootmisala KMH aruanne heakskiitmiseks 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
Jaatmekava 25 KB Aruanne 16.08.2022
Maavara kaevandamise loa taotlus 25 KB Aruanne 16.08.2022
Geoloogilised labiloiked 43 KB Aruanne 16.08.2022
Seletuskiri 60 KB Aruanne 16.08.2022
Maeeraldise plaan 748 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 KKA KMH algatamine 02 03 2011 144 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 KKA Programmi heakskiitmine 10 1 103 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Lipniku turbatootmisala KMH progra 579 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 6 KKA aruande valmimisest ja avalik 239 KB Aruanne 16.08.2022
AT 16 12 2013 83 KB Aruanne 16.08.2022
AT 10 03 2011 194 KB Aruanne 16.08.2022
AT 16 09 2013 197 KB Aruanne 16.08.2022
AT 16 10 2013 197 KB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 23035 8 13022014 1198904 205 KB Aruande otsus 13.02.2014 16.08.2022