Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00809

Tapa veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Kavandatavaks tegevuseks on Tapa linnas reoveepuhasti renoveerimine. KMH eesmärgiks on teha selgeks projektijärgne mõju Natura 2000 võrgustikule.
Ida-Viru maakond
0792 - Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
23.09.2009
Kaalutletud
2.18 - vee erikasutus
Aktsiaselts TAPA VESI
Tapa Vallavalitsus
AS Infragate Eesti
Keskkonnaameti Viru regioon
Tapa linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Janet Roosimägi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Raul Hansen KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Inga Tammissaar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Berit Ingermann KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
V 6 7 35473 4 26122009 149143 75 KB Programmi otsus 26.12.2009 16.08.2022
39428 3 20100203141514 4.6 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 39428 4 22022010 189162 100 KB Aruande otsus 22.02.2010 16.08.2022