Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00104

Elva jõel Tõravere veski vee-erikasutusloa keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Tegevuse eesmärgiks on veejõu kasutamine elektri tootmiseks ja veskiseadmete käitamiseks, veevõtt paisjärvest kalatiikide tarbeks ja selle suunamine pärast kasutamist Elva jõkke.
Tartu maakond
0528 - Nõo vald, Tartu maakond
Määratud, puudutatud 132 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
02.09.2004
Kaalutletud
FIE Kalev Oras
Tartumaa KKT
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tõravere küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Toravere algata 478 KB Algatamise otsus 02.09.2004 16.08.2022
Toravere algata 478 KB Algatamise otsus 02.09.2004 16.08.2022
Toravere pr 1.2 MB Programm 16.08.2022
Toravere pr HK 287 KB Programmi otsus 23.12.2004 16.08.2022
Toravere 2.1 MB Aruanne 16.08.2022
Toravere KMH 05.06.2006 71.1 MB Aruanne 16.08.2022