Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02407

OÜ Põlva Peekon Kiltsi emisefarmi ümberehituse ja taaskäivitamise keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Põllumajandus ja vesiviljelus
KMH raames hinnati mõjusid, mis kaasnevad tühjana seisva seafarmi hoonete (katastriüksus 92701:004:0145) rekonstrueerimisega tänapäevastele keskkonna-, hügieeni- ja veterinaarnõuetele vastavaks emisefarmiks. Kavandatavaks maksimaalseks mahuks on 1413 emise kohta, 390 remontemise kohta, 5280 võõrdepõrsa kohta, 540 võõrdepõrsa järelkasvusektsiooni kohta ning 420 nuumikute järelkasvusektsiooni kohta. Planeeritav aastatoodang 34 000 põrsast.
Lääne-Viru maakond
0928 - Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
09.10.2007
Kohustuslik
1.27 - niisuguse kodulinnu-, sea- või veisefarmi püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 60 000 lindu, 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi, 900 emist, 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1300 noorveist, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle
osaühing Põlva Peekon
Väike-Maarja Vallavalitsus
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Liivaküla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Pallo KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Pille Antons KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah
Kaupo Heinma KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Anne Mändmets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Merit Kallas KSH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Luule Sinnisov KMH juhtekspert
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programm 1.7 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 203 KB Programmi otsus 04.06.2008 16.08.2022
KMH aruanne lk 1 76 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 77 129 1.3 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 387 KB Aruande otsus 08.06.2009 16.08.2022