Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01708

Hansa Biodiesel OÜ poolt rajatava vanarehvide pürolüüsi tehase võimaliku keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Muud tegevusvaldkonnad ja muud juhud
Kavandatud tegevuse põhieesmärgiks keskkonnamõju hindamine seoses Hansa Biodiesel OÜ (arendaja) poolt kavandatava tegevusega, mis näeb ette Lääne-Virumaal Kunda linna, Sauna tn 4 kinnistule (tunnus 34501:009:0001, sihtotstarve – tootmismaa) vanarehvide pürolüüsi (pürolüüsi teel kütteõli (vedelkütuse) tootmine, millega kaasnevad tahma (sh printeritahma) ja vanametalli (teras) tootmine) tehase rajamist.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 5 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
10.10.2008
Kaalutletud
2.22 - muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju
Hansa Biodiesel OÜ
Kunda Linnavalitsus
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakond
Keskkonnaameti Viru regioon
Kunda linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Valdo Liblik KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Aavo Rätsep KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Margus Pensa KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Elga Rull KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Kaiu Maalma KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah
Jekaterina Murašova KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 165 KB Algatamise otsus 10.10.2008 16.08.2022
KMH programm HansaBiodiesel loplik 1 1.4 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 195 KB Programmi otsus 12.01.2009 16.08.2022
HBD KMH lopparuanne 11.8 MB Aruanne 16.08.2022
HBD KMH lisa3 5.6 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 390 KB Aruande otsus 11.06.2009 16.08.2022