Keskkonnamõjude hindamine nr KMH00909

Rakvere linnas F.R. Kreutzwaldi tänava ja T-5 Pärnu Rakvere Sõmeru maantee ristmiku ja viadukti ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
KMH aruanne hindab Rakvere linnas Mõisaküla linnapiirkonnas asuva F.R.Kreutzwaldi tänava ja Jaama puiestee ühenduse rajamise ja kasutamisega ning selle reaalsete alternatiividega kaasnevate keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid. Kavandatava tegevuse üldisteks eesmärkideks on liikluskoormuse vähendamine F.R. Kreutzwaldi ja Tallinna tänaval, rasketranspordi väljaviimine Mõisaküla linnapiirkonnast, Rakvere linna liikluse sujuvamaks muutmine.
Lääne-Viru maakond
0663 - Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 8 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
09.02.2009
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Rakvere Linnavalitsus
Rakvere Linnavalitsus
GeoBaltica OÜ
Keskkonnaameti Viru regioon
Rakvere

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Raivo Markov KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Enn Tumm KMH eksperdirühma liige
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programm 1.1 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 191 KB Programmi otsus 21.05.2009 16.08.2022
KMH aruande tiitelleht ja sisukord 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lk 4 20 785 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lk 21 39 921 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lk 40 54 499 KB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande lk 40 59 787 KB Aruanne 16.08.2022
KMH otsus 99 KB Aruande otsus 09.12.2009 16.08.2022