Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01009

Norra finantsmehhanismi projekti "Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel", "Pada jõe paisude uuring, soovitused paisude edasise eksisteerimise kohta ja vajadusel kalapääsude projekteerimine" eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Projekti “Pada jõe paisude uuring, soovitused paisude edasise eksisteerimise kohta ja vajadusel kalapääsude projekteerimine” eesmärk on leida lahendused kalakoelmute taastamiseks ja rändeteede avamiseks kahel (Rannametsa pais ja Pada mõisa veskipais) Pada jõe kalade rännet takistaval paisul.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
12.11.2009
Kohustuslik
1.21 - tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine
Keskkonnaamet
Viru-Nigula Vallavalitsus
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Viru regioon
Unukse ja Pada külad

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Tiiu Valdmaa KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Katrin Ritso KSH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 91 KB Algatamise otsus 12.11.2009 16.08.2022
V 6 7 10705 2 11032010 200094 81 KB Programmi otsus 11.03.2010 16.08.2022
Pada joe KMH aruanne lisadeta 1.1 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 10705 5 15072010 286773 7.2 MB Aruande otsus 15.07.2010 16.08.2022