Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01808

Tugimaantee nr 23 Rakvere-Haljala eelprojekti keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Transport ja taristu
Tugimaantee nr 23 Rakvere – Haljala eelprojekt algatati 06.05.2008 Viru Teedevalitsuse juhataja poolt kinnitatud projekteerimise lähteülesande nr 2008-12 alusel. Eelprojekti eesmärgiks on majanduslikult tasuva lahenduse väljatöötamine ja trassikoridori täpsustamine/asukoha valik koos keskkonnamõjude hindamisega. Tugimaantee nr 23 Rakvere – Haljala ühendab kahte põhimaanteed: käsitletava lõigu algus Rakvere linna juures ristumisel põhimaanteega nr 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru ja lõpp ristumisel põhimaanteega nr 1 Tallinn–Narva.
Lääne-Viru maakond
0191 - Haljala vald, Lääne-Viru maakond
0661 - Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 72 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
15.12.2008
Kaalutletud
2.10 - infrastruktuuri ehitamine või kasutamine
Maanteameti Ida Teedekeskus
Maanteameti Ida Teedekeskus
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Viru regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jaak Järvekülg KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Kaile Peet KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH programm lisadeta 454 KB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 206 KB Programmi otsus 17.03.2009 16.08.2022
Rakvere Haljala KMH Aruanne 16 09 2009 3.9 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 286 KB Aruande otsus 01.10.2009 16.08.2022