Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01109

Metsaniidu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tagada AS Aeroc tootmiseks vajalik tootmismaterjal-täiteliiv. Kavandatavateks tegevusteks on liiva kaevandamine Metsaniidu II liivakarjäärist (mäeeraldise ja teenindusmaa pindala on 35,17 ha). Osaliselt asub kaevandatav varu allpool veetaset. Luba taotletakse täiteliiva kaevandamiseks, mille kasutusala on poorbetoonist toodete valmistamine. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 50 tuhat m³. Taotletav loa kehtivusaeg 25 aastat. Maavaravaru kaevandamisega rikutud ja mõjutatud maa-ala suurus on u 55 ha (taotletav Metsaniidu II mäeeraldis suurusega 35,17 ha, mis külgneb Metsaniidu mäeeraldistega suurusega 20, 35 ha). Keskkonnamõju hinnatakse Metsaniidu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatud tegevustele.
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
04.03.2009
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Aeroc aktsiaselts
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Viru regioon
Kunda linna lähedal

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Madis Metsur KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Madis Osjamets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 92 KB Algatamise otsus 04.03.2009 16.08.2022
986 MetsaniiduKMHprogramm 1 737 KB Programm 16.08.2022
V 6 7 986 11 22072010 292409 1.7 MB Programmi otsus 22.07.2010 16.08.2022
KMH aruanne lk 4 18 8.2 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 19 39 11.2 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruanne lk 40 59 9.4 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 13764 4 15062011 533752 172 KB Aruande otsus 15.06.2011 16.08.2022