Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01409

AS Tankchem välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Ohtlike ainete käitlus
TankChem AS esitas 04.03.2009 a kirjaga nr. 1-10-4/4 Keskkonnaameti Viru regioonile välisõhu saasteloa taotluse, milles taotles välisõhu saasteloa muutmist ja loa väljastamist seoses uue kemikaali laadimise alustamisega. Taotlusele oli lisatud ekspertarvamus Sillamäe sadamas raudteevagunitest tankerisse akrüülnitriili laadimisel tekkiva õhusaaste osas.
Ida-Viru maakond
0735 - Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 3 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
14.09.2009
Kohustuslik
1.32 - vähemalt 100 000-kuupmeetrise mahuga ehitise või ehitiste püstitamine nafta, naftakeemia- või keemiatoodete ladustamiseks
1.33 - ohtlikke kemikaale käitleva käitise rajamine, kui see on kemikaaliseaduse kohaselt A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte
TankChem Aktsiaselts
Keskkonnaamet
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Viru regioon
Sillamäe sadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Hendrik Puhkim KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Esta Rahno KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Raimo Pajula KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erik Teinemaa KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Liis Tikerpuu KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veronika Verš KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 419 KB Algatamise otsus 14.09.2009 16.08.2022
KMH programm 12052010 3.3 MB Programm 27.02.2023
32913 3Tanckhem 263 KB Programmi otsus 24.08.2010 16.08.2022
Tankchem KMH aruanne 2012 01 11 1 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 32913 19 16022012 724676 191 KB Aruande otsus 16.02.2012 16.08.2022