Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01409

AS Tankchem välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Ohtlike ainete käitlus
Ida-Viru maakond
0735 - Sillamäe linn, Ida-Viru maakond

Seotud keskkonnaloa menetlus

Seotud keskkonnaloa menetlus puudub
14.09.2009
Kohustuslik
1.32 - vähemalt 100 000-kuupmeetrise mahuga ehitise või ehitiste püstitamine nafta, naftakeemia- või keemiatoodete ladustamiseks
1.33 - ohtlikke kemikaale käitleva käitise rajamine, kui see on kemikaaliseaduse kohaselt A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte
TankChem Aktsiaselts
Keskkonnaamet
Ramboll Eesti AS
Keskkonnaameti Viru regioon
Sillamäe sadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heiki Nurmsalu KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 419 KB Algatamise otsus 14.09.2009 16.08.2022
32913 3Tanckhem 263 KB Programmi otsus 24.08.2010 16.08.2022
Tankchem KMH aruanne 2012 01 11 1 1.0 MB Aruanne 16.08.2022
V 6 7 32913 19 16022012 724676 191 KB Aruande otsus 16.02.2012 16.08.2022