Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02008

AS Eesti Energia Kaevandused Estonia kaevanduse vee erikasutusloa, jäätmeloa ja välisõhu saasteloa taotluste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
AS Eesti Põlevkivi esitas Estonia kaevanduse osas 2008. a lõpus välisõhu saasteloa taotluse seoses olemasoleva välisõhu saasteloa kehtivusaja lõppemisega 01.12.2008. a. Välisõhu saasteluba nr L.ÕV.IV-199016 kehtivusaega pikendati kuni 01.12.2009 tingimusel, et loale viiakse läbi keskkonnamõju hindamine ja pärast aruande heakskiitmist vaadatakse saasteluba uuesti läbi, st saasteluba antakse pikemale perioodile. Õhusaaste allikateks on põlevkivi kaevandamisel ja rikastamisel kasutatavad ehitised, mehhanismid ning tehnoloogiad. Need on katlamaja koos kütusemahutiga, maa-alune kaevandamine (lõhketööd) ja ka maalune autotransport.
Ida-Viru maakond
0130 - Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 1753 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-109150

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud

Julia Dubova (asendaja)
27.11.2008
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
Eesti Energia Kaevandused AS
Keskkonnaamet
aktsiaselts MAVES

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Toomas Ideon KMH juhtekspert
Jah Jah Jah
Indrek Tamm KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Erik Teinemaa KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Ei
Marek Maasikmets KMH eksperdirühma liige
Ei Ei Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Estonia KMH algatamine 163 KB Algatamise otsus 27.11.2008 16.08.2022
Estonia KMH programm peale avaliku arutelu 88 KB Programm 16.08.2022
V 6 10 22453 3 10092009 95347 110 KB Programmi otsus 10.09.2009 16.08.2022
Estonia kaevandus KMH aruanne 3.6 MB Aruanne 16.08.2022
22453 EEkaevandused 18 300 KB Aruande otsus 05.08.2010 16.08.2022