Keskkonnamõjude hindamine nr KMH01509

AS Alexela Sillamäe välisõhu saasteloa taotluse keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Ohtlike ainete käitlus
AS Alexela Sillamäe terminal on Sillamäe sadama territooriumil tegutsev ettevõte, mis on ette nähtud diiselkütuse, biodiisli, toornafta, tumedate naftaproduktide, vaakumgaasiõli, põlevkiviõli, bensiini, petrooleumi, gaasikondensaadi ja baasõli hoidmiseks ning ümberlaadimiseks tankeritele, raudteetsisternidesse või paakautodesse. Terminalis on kokku planeeritud 22 mahutit kogumahtuvusega 502 500 t. Eesmärgiks on analüüsida AS Alexela Sillamäe terminali tegevusest tulenevat mõju keskkonnale, analüüsida mõju ennetamise, vältimise või leevendamise võimalusi.
Ida-Viru maakond
0735 - Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
Määratud, puudutatud 4 katastriüksust.

Seotud keskkonnaloa menetlus nr M-121074

Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel
Lõpetatud
Karine Vest
13.07.2009
Kohustuslik
1.32 - vähemalt 100 000-kuupmeetrise mahuga ehitise või ehitiste püstitamine nafta, naftakeemia- või keemiatoodete ladustamiseks
1.33 - ohtlikke kemikaale käitleva käitise rajamine, kui see on kemikaaliseaduse kohaselt A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte
Aktsiaselts Alexela Sillamäe
Keskkonnaamet
Osaühing E-KONSULT
Keskkonnaameti Viru regioon
Sillamäe sadam

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Aide Kaar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Lembit Linnupõld KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Erik Teinemaa KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Laur Linnupõld KMH juhtekspert
Ei Jah Ei
Roland Kraavi KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KMH algatamine 93 KB Algatamise otsus 13.07.2009 16.08.2022
KMH programm 7.4 MB Programm 16.08.2022
KMH programmi heakskiitmine 169 KB Programmi otsus 15.01.2010 16.08.2022
24750 1 2.9 MB Aruanne 16.08.2022
24750 2 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
24750 3 2.8 MB Aruanne 16.08.2022
24750 4 2.3 MB Aruanne 16.08.2022
24750 5 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
24750 6 2.6 MB Aruanne 16.08.2022
24750 7 1.4 MB Aruanne 16.08.2022
24750 8 641 KB Aruanne 16.08.2022
24750 9 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
KMH aruande heakskiitmine 597 KB Aruande otsus 08.07.2010 16.08.2022