Keskkonnamõjude hindamine nr KMH02110

Püssapalu maardla Nogopalu V kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Kaevandamine ja geoloogia
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Määratud, puudutatud 2 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
11.11.2010
Kohustuslik
1.28 - pealmaakaevandamine suuremal kui 25 hektari suurusel alal või turba kaevandamine suuremal kui 150 hektari suurusel alal või allmaakaevandamine
1.35 - käesoleva lõike punktides 1–34.1 nimetatud tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine, kui tegevuse või käitise muutmine või ehitise laiendamine vastab käesolevas lõikes sätestatud võimalikele künnistele
PM KAUBANDUSGRUPP osaühing
Keskkonnaamet
Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Taudsa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Ain Põldvere KMH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 10 5 36338 4 11112010 370006 485 KB Algatamise otsus 11.11.2010 16.08.2022
Nogopalu KMH 751 KB Programm 16.08.2022
Graafiline lisa 1 Nogoplau V programmile 167 KB Programm 16.08.2022
Vastus kirjale 83 KB Programm 16.08.2022
PVV 10 5 36338 8 14022011 440119 480 KB Programmi otsus 14.02.2011 16.08.2022
NOGOPALU V KMH ARUANNE lisadeta 31.0 MB Aruanne 16.08.2022
NOGOPALU V KMH ARUANNE 32.1 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 10 5 36338 15 14122011 681467 502 KB Aruande otsus 14.12.2011 16.08.2022