Keskkonnamõjude hindamine nr KMH03311

Mäha järve tervendamise (parendamise) projekti ja selles kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine
Menetlus lõpetatud
Veekasutus
Valga maakond
0557 - Otepää vald, Valga maakond
Määratud, puudutatud 9 katastriüksust.

Seotud keskkonnakaitseloa menetlused

Seotud menetlused puuduvad
08.09.2011
Kohustuslik
1.17 - mere ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve süvendamine alates pinnase mahust 10 000 kuupmeetrit või muu veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit
Sihtasutus Mäha Küla Arendus
Keskkonnaamet
Loodushoiu Ühing "Lutra"
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Mäha küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Nikolai Laanetu KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 7 6 27169 5 08092011 582379 797 KB Algatamise otsus 08.09.2011 16.08.2022
PVV 6 7 27169 10 10112011 623411 484 KB Programmi otsus 10.11.2011 16.08.2022
KMH aruanne 13.5 MB Aruanne 16.08.2022
KMH programm 1.8 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 7 27169 16 03022012 716391 503 KB Aruande otsus 03.02.2012 16.08.2022